Български (България)English (United Kingdom)

ИНСТИТУТ ПО ЕНЕРГЕТИКА

България
София 1113
ул.“Фр. Жолио-Кюри” №20

тел: ++ 359 (2) 963 4576
факс: ++ 359 (2) 963 4038

е-mail: office@eninbg.com
www.eninbg.com

 
Home

ИНСТИТУТЪТ ПО ЕНЕРГЕТИКА е акционерно дружество, с предмет на дейност изследване, проектиране и инженеринг в областта на енергетиката, опазването на околната среда и изменението на климата.

Фирмата извършва научни изследвания, разработва технологични проблеми, изпълнява проектни разработки и осигурява консултантски услуги и сервиз в областта на енергетиката:

 • Системни анализи, предварителни и предпроектни проучвания, идейни и работни проекти за - ТЕЦ, АЕЦ и ВЕЦ;
 • Разработване на стратегии и прогнози за развитие на енергетиката, на енергийната политика и законодателство;
 • Планиране и развитие на енергийни системи и енергоразпределителни мрежи;
 • Проекти за АСУТП на ТЕЦ, АЕЦ и ВЕЦ;
 • Анализ и оценка на безопасността на ядрени съоръжения;
 • Разработване и внедряване на софтуер за управление на технологични обекти;
 • Разработване и внедряване на водохимични режими и консервации на ТЕЦ и АЕЦ;
 • Енергийна ефективност, нови и възобновяеми енергийни източници;
 • Анализи и оценки на въздействие на енергетиката върху околната среда и водите;
 • Екология, изменение на климата и гъвкави механизми.


Партньорство с международни организации и чужди фирми:

 • UNFCCC
 • OECD
 • Siemens
 • Framatom
 • Belgatom
 • Курчатовский институт
 • Marubeni
 • Honeywell
 • Entergy
 • RWE Solution
 • Babcock Borsig Power и др.